Frågeställningarna var många och diskussionerna häftiga när klubbarna i Euromaints olika verkstäder för första gången samlats till en gemensam utbildning om löner och förhandlingar.