SL:s spioner, eller observatörer som företaget kallar dem, uppträder civilklädda med ogiltiga färdbevis. Om någon spärrexpiditör släpper igenom dem så väntar ett samtal med en av cheferna. Händer det mer än en gång finns risk för avsked.
De anställda är oroliga och spärrexpeditörernas klubb tycker att åtgärden är kränkande. De har också sagt nej till åtgärden i alla förhandlingar.
– Tidigare gick man på stationer. Nu går man på personer, säger Gunnar Öhman, klubbordförande.
Han säger att det kan vara lätt att missa ett felaktigt månadskort när köerna är långa, resenärer knackar på glaset, barnvagnar ska igenom spärren och man har fem timmars arbete bakom sig.