– Stoppet hävs eftersom det inte innebär någon fara för liv att dela ut posten. Men brevinkasten i de berörda fastigheterna innebär väldigt stora belastningsproblem. Det definitiva beslutet tar vi inte förrän på onsdag, men det är möjligt att vi kommer att lägga ett förbud att dela ut post på de berörda adresserna från den 1 april om problemen inte är åtgärdade tills dess, säger arbetsmiljöinspektör Yvonne Olsson.
   Med det beskedet är brevbärarnas huvudskyddsombud i Malmö, Stefan Fougt, nöjd.
   – Det här känns utmärkt. Jag hade inte räknat med att stoppet skulle få ligga kvar, men det finns ju inga andra vapen att ta till. Vi har försökt rätta till problemen i över ett år tillsammans med Posten. Nu har vi nått flera delmål. Sedan återstår att sprida beslutet till brevbärare i resten av landet, säger Stefan Fougt.