Sommaren var mer eller mindre katastrofal för Postnord. Inte minst för personalen som slet hårt för att få verksamheten att fungera, men också för kunder som inte fick sin post. Media har rapporterat om stora brister och en ekonomi i fritt fall. Den danska delen av företaget blöder ekonomiskt och den svenska regeringen är inte redo att täcka förlusterna, än så länge.

Anders Holm är vd för Postnord Sverige. Han tar kritiken mot företaget på allvar, men hävdar att kvaliteten går lite upp och ner över tid. Han vill framhålla att postmarknaden är avreglerad och att alla brev inte delas ut av Postnord.

-Men visst, den här sommaren har vi haft problem. Det har varit svårt att få och behålla vikarier och det har påverkat kvaliteten på utdelningen. Det är högkonjunktur och konkurrensen om arbetskraften stor.

-Till nästa sommar ska vi se över hur vi rekryterar personal, säger han.

När Sekotidningen i december 2016 intervjuade Anders Holm hade näringsminister Mikael Damberg krävt åtgärder för att förbättra kvaliteten, som under hösten fått kraftig kritik.

Anders Holm Foto: Peter Phillips, Postnord

Då var Anders Holm optimist, han var övertygad om att allt var på rätt väg. Det kritiserade arbetssättet koncept utdelning skulle förändras och Postnord lyssna mer på de lokala medarbetarna. Framtiden såg ljus ut.

Vad hände?

-Vi hade månader under våren då det gick bättre, men det har gått upp och ner. Juli och augusti har varit kämpiga månader. Under hösten ska vi justera bemanningen för att säkra kvaliteten på terminaler och utdelningskontor, säger han. Vi måste ha rätt bemanning för att klara våra åtaganden.

Justera personal betyder mer personal där det behövs. Men inte i den utsträckning som Seko Posten kräver, anser han.

-För det krävs obegränsat med pengar.

Sekos krav på ökad grundbemanning skulle, enligt Seko Postens ordförande Johan Lindholm, göra verksamheten mindre sårbar.

-Årets sommarorganisation har varit alltför slimmad. Bemanningen har varit väldigt låg och vikarierna har fått en dålig introduktion, säger Johan Lindholm.

Johan Lindholm Foto: Anna Simonsson

-Personalen får inte förutsättningar att klara sitt arbete så länge det saknas folk. Vi har hög sjukfrånvaro och klarar inte att fylla luckorna.

-Automatiseringen och digitaliseringen har gjort att antalet anställda minskat. Och det är inte realistiskt att det skulle vara som förr. Men det måste bli betydligt bättre.

Den långsiktiga lösningen på Postnords problem är en ny postlag, anser både Anders Holm och Johan Lindholm. En proposition var utlovad i maj, men dröjer. Den är under beredning är det senaste beskedet från regeringen.

Förhoppningen är att en ny lag ska slopa kravet på övernattbefordran och öka möjligheterna att höja portot.

-Vi kan spara på att ta ner postflyget, som kostar mycket i dag. Och får vi en dag till på oss att dela ut posten så spar vi resurser, säger Anders Holm.

Näringsminister Mikael Damberg var mycket kritisk till Postnords ledning hösten 2016. Styrelsen fick i uppdrag att lösa kvalitetsproblemen.

Kritiken kvarstår idag, skriver Mikael Damberg i ett mejl till Sekotidningen. Men regeringen har inte ställt några nya krav på åtgärder.

-Jag är angelägen om att vi ska hitta en bra och långsiktig lösning. Det är ingen hemlighet att Postnord befinner sig i en allvarlig finansiell situation som grundar sig i den svåra situationen i den danska delen av verksamheten. Mitt tidigare besked att detta i huvudsak är ett danskt problem står fast, skriver han och fortsätter:

-Postnords problem är större än bara det finansiella. Mina förväntningar är att Postnord ska leva upp till kvalitetskraven. Jag vet att alla medarbetare arbetar hårt och beslutsamt för att komma tillrätta med kvalitetsproblemen, men tyvärr har bolaget en lång väg kvar innan förtroendet är återupprättat.

Idag den 7 september skriver i Seko i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det bästa vore om den den dansk-svenska fusionen bryts.

-Det finns flera sätt att lösa situationen inom Postnord men vi tycker att det bästa alternativet i nuläget är att bryta den svensk-danska postfusionen. Detta skulle ge respektive land förutsättningar att utifrån sina behov möta framtidens utmaningar på postmarknaden, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson ett pressmeddelande.