I sitt förslag ville han dela upp den japanska Posten, som har cirka 250.000 anställda och 25.000 postkontor med bank och försäkringsbolag, i fyra olika delar. Förslaget godkändes med mycket knapp majoritet i underhuset under sommaren, men överhuset röstade i augusti nej.