– Vi accepterar inte våld på arbetsplatsen. Inte åt något håll. Det spelar ingen roll vem som utför våldshandlingen, anställda eller företagsledningen. Man ska helt enkelt inte behöva bli utsatt för våld på sin arbetsplats.