Postens styrelseordförande Marianne Nivert har motiverat Lars G Nordströms höga lön med att han varken får pensionsavsättningar eller bonus.
Trots det överstiger Nordströms ersättning vida det som fusionspartnern Post Danmarks vd Helge Israelson får.
Förra året uppgick den samlade kostnaden för Helge Israelsons lön, pensionsavsättning och andra förmåner till 4.625.700 svenska kronor, för övrigt något mindre än året innan.
2007 var den samlade kostnaden (lön, pensionsavsättningar och andra förmåner) för direktionen i Post Danmark 14.965.500 svenska kronor. I direktionen ingår vd, vice vd och ytterligare två toppchefer.
Räknar man bort den lägst betalda av de fyra toppcheferna hamnade notan för 2007 på 11.972.400; en månadslön mer än vad Lars G Nordström får ut från Posten, mångmiljonpensionen från Nordea samt andra styrelsearvoden i miljonklassen oräknat.
Hur stor ersättning vd och övriga i den högsta ledningen för Post Danmark har i år, vill Post Danmark inte uppge. Men ersättningen för år 2007 var 272.000 kronor lägre än året innan. Bonusprogrammet inom Post Danmark knyts till intjänandeåret.