Utredningen ska svara på om staten ska ha fortsatt ansvar för grundläggande kassaservice och om det är Postens dotterbolag som ska bedriva den. Enligt direktiven ska utredning också se om statens stöd endast ska inskränka sig till de orter där det inte ”kommersiellt lönsamt” med kassaservice.
Sverige är, förutom Finland, det enda landet i Europa med en liberaliserad postmarknad. Enligt utredningsdirektiven från Näringsdepartementet har liberaliseringen gett upphov till ”positiva effekter” men dessa effekter har inte fått genomslag ”fullt ut”. Därför ska utredningen innehålla en analys av liberaliseringens samhällsekonomiska effekter. För alla förslag ska kundperspektivet vara vägledande.
Regeringen har utsett Susanna Ljung till utredare. Hon är regionchef i Vägverket, region Skåne och har tidigare ansvarat för bl a post- och telefrågor i Kommunikationsdepartementet.
Utredningen skall redovisa sitt resultat om den grundläggande kassaservicen senast den 1 maj 2004 och de övriga frågorna senast den 1 november 2004.
Vi återkommer med fackliga kommentarer.