Mer svar än så fick inte riksdagsledamot Eva-Lena Jansson (s). Hon hade ställt frågor med anledning av den fortsatta utförsäljning av statligt ägda bolag och uppdraget för regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande.
Eva-Lena Jansson var bland annat kritisk till att Marianne Nivert satt med och var föredragande under det möte då rådet skulle komma med ett yttrande om förslaget till samgående mellan Posten AB och Post Danmark. Detta eftersom Marianne Nivert inte bara är ledamot i regerings råd, utan också styrelseordförande för Posten AB och initiativtagare till samgåendet. Nivert deltog dock inte när rådet fattade beslut.
Maud Olofsson konstaterade slutligen att regeringen kommer att fortsätta utförsäljningen av statliga bolag under resten av mandatperioden.