Posten beslöt i början av sommaren att dela in Posten i fyra dotterbolag: Meddelande, Logistik, Strålfors och Svensk Kassaservice. Tanken är att de fyra bolagen ska kunna specialisera sig och därigenom bli mer effektiva. Planerna hur förändring ska gå till och se ut kommer arbetas fram under hösten.
I postens halvårsresultat som kom i slutet på augusti i år visar företaget en vinst, men också att man minskat personalen med drygt 1000 personer sedan samma tid ifjol. Totalt arbetar drygt 30000 personer i posten. Inom Svensk Kassaservice är det 235 personer färre som arbetar än för ett år sedan.