– Det ser ut som att man kommer att lösa övertaligheten lokalt utan några uppsägningar. En hel del väljer att söka sig till omställningsprogrammet Futurum, det är ganska låg medelålder i den här verksamheten, och en del kommer att omplaceras till den vanliga brevterminalen på orten, säger Jan-Eric Rönnqvist som förhandlat om nedläggningarna för företagsfackets räkning.
Idag finns ePP-terminaler på tio orter i landet. Hälften av dem ska bort. Utöver Karlstad och Alvesta stängs även Norrköping, enligt ett tidigare beslut, den 1 februari. Senare i vår följer ePP-terminalerna i Nässjö och Umeå efter.
Två månader beräknas det ta att avveckla terminalerna helt.
Idag sysselsätter landets ePP-terminaler cirka 210 anställda. Drygt 60 tjänster kommer att försvinna när hälften av terminalerna stängs.
Kvar blir verksamheten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Västerås.

anita.fors@seko.se