Posten avvecklar IT-projekt och rensar bland utlandsinvesteringar och dotterbolag. Man ser över verksamheten på postkontor och hos sina partner. Målet är att kunderna ska veta vad man kan göra var. Det ska bli lätt att gå på Posten igen.
Åke Kihlberg är nöjd med den nya strategi som Postens styrelse beslutat om igår kväll.
– Tidigare satt IT-folket i finrummet och vi fick arbeta för att försörja dem. Nu är det viktigt att Posten inser värdet av det jobb som brevbärare, postkassörer och chaufförer uträttar.
Den nya inriktningen betyder inte att alla problem är ur världen. Postens ekonomi är skral, även om Åke Kihlberg säger att årets resultat blir bättre, och brevmängden fortsätter att minska.
– Lennart Grabe, förre vdn, ville göra om Posten till en diversehandel för att förbättra resultatet. Erik Olsson vill satsa på det vi är bra på; brev och paket, en inställning vi delar.
Trots det tror Åke Kihlberg att Posten i framtiden får färre anställda men att det i första hand drabbar huvudkontoret och den administrativa överbyggnaden.
– Våra grupper är redan så kostnadseffektiva att man inte kan spara mer där – om inte volymerna minskar.
Under april blir det klart vilka konkreta åtgärder som ska genomföras. Under maj presenteras utredningen om Svenska Kassaservice. Väljer staten att behålla kassaservicen tror Åke Kihlberg att den kommer att ingå i Posten igen.