– Det kommer ytterligare uppsägningar när man senare minskar administrationen utanför huvudkontoret, säger Åke Kihlberg, ordförande för Sekos koncernfack.
Det är ännu inte klart vilka personer som berörs av uppsägningarna som ska vara klara till sommaren.
– Vi vet bara att man ska minska personalstyrkan med 20 procent med centrala administrationen, säger Åke Kihlberg.
På postens huvudkontor i Solna arbetar idag cirka 1.250 personer, ett fåtal av dem är Seko-medlemmar.
Uppsägningarna är en följd av den omorganisation som nu pågår och som innebär att man går från dagens sex affärsenheter ner till fyra.
Omorganisationen innebär i korthet att Posten ska satsa på brev- och paketförmedling.
– Det betyder minskade satsningar på internationell och elektronisk post, säger Åke Kihlberg.

leif.andersson@seko.se