– Vi är inte lugna och vi är inte nöjda, men det har alldeles uppenbart skett en vändning, och Postens kärnverksamhet går med vinst, kommenterar Alf Mellström på Seko Posten.
Nedläggningar, portohöjningar, minskad administration och färre konsulter börjar ge resultat och räknar man bort de extraordinära kostnaderna som omstruktureringen för med sig så visar Posten vinst.
Alf Mellström säger att Svensk Kassaservice visar ett anständigt resultat, med hänsyn till förutsättningarna – som innebär att Posten inte ersätts fullt ut för vad kassaservicen kostar men som riksdagen beslutat att man ska ansvara för.
– Det är en omöjlig situation att Posten ska bära kostnaderna för den samhällsservicen.
Enligt Alf Mellström är det viktigt att Posten nu fortsätter att se över kostnaderna för administrationen och för konsulter.