När Postens bokslut presenterades idag sa företagets vd, Erik Olsson, att man levererat ett resultat över målen. Postens vinst ökade med 200 miljoner kronor till 1,4 miljarder kronor. Brev och distanshandel gick bäst.
– Posten går in i 2007 med goda förutsättningar för vidare expansion och ökad konkurrenskraft, säger Erik Olsson.