Det står klart efter att svenska Näringsdepartementet och danska Transportministeriet har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring.
Tanken är att bättre kunna möta konkurrensen på en allt mer avreglerad postmarknad.
Styrelseordförande i det nya bolaget blir den danska postens nuvarande styrelseordförande Fritz H. Schur.