I mars bestämde stortinget att den norska postmarknaden skulle vara helt avreglerad till den 1 januari 2007. Nu vill regeringen avreglera i samma takt som EU.