– Om rättsväsendet kommer fram till att Kim Johansen bryter mot dansk lag kommer vi omedelbart att säga upp våra avtal. Det spelar ingen roll om det handlar om arbetstidsbrott, illegal arbetskraft eller annat. Bryter han mot dansk lag vill inte vi ha med honom att göra. Och det har vi förmedlat till honom.
Det säger Bo Alerfeldt som är styrelseordförande för Postens två danska dotterbolag, HIT och DPD, som båda har avtal med Kim Johansen om enstaka linjekörningar.
I Danmark finns övergångsregler som innebär att medborgare i de nya EU-länderna ännu en tid måste ha både arbets- och uppehållstillstånd för att få arbeta i Danmark. Den estniske chauffören som polisanmäldes när han körde en transport för HIT hade ingetdera och hade dessutom brutit mot både arbetstids- och vilotidsreglerna under körningen.
Han berättade själv för den danska fackförbundstidningen Fagbladet att han arbetat för Kim Johansen i tre månader och kört på samma sätt för HIT Danmark i två veckor. Allt för en timlön på 30 kronor.
Kim Johansen, som också har bolag i Estland, har på kort tid polisanmälts för flera liknande fall.
Sedan sommaren 2004 har Kim Johansen också ett avtal direkt med Posten Danmark om transporter för både svenska och danska Posten mellan terminalerna i Malmö och Köpenhamn.
– Det här är åt helvete. Det är dumpning av löner och andra villkor, precis det vi varnade för när Kim Johansen började köra i Sverige, säger Lars-Göran Aldenmark på Seko Posten.
Ingvar Gustavsson är ansvarig för avtalet med Kim Johansen på den svenska sidan.
– På de uppdrag företaget utför för oss har vi en överenskommelse om att de ska använda danska eller svenska chaufförer på danska villkor. Om det blir bevisat att han bryter mot dansk lagstiftning, då tar vi en ny diskussion med danska Posten. Jag är övertygad om att vi och Post Danmark har ett gemensamt intresse av att inte gynna företag som bryter mot lagar och förordningar.