Anledningen till att inkomstökningen blir så pass hög procentuellt är dels att Rudén har ett årskort på SJ. Med de nya reglerna ska detta redovisas som skattepliktig förmån och läggs därmed på inkomsten. Dels har han under denna period blivit invald som vice ordförande i Folksams styrelse och därmed fått ett högre styrelsearvode.