– Det har brustit i hanteringen tidigare, mest för att det sett så olika ut i olika delar av landet. Förut låg skyldigheten på vart och ett av de 52 platskontoren. Nu ska de sex regionerna ta hand om kontrollen, säger Johan Lundh som är ordförande för Seko Poståkeriet.
Enligt de nya reglerna ska de sex regionerna kontrollera att entreprenadföretagen är kreditvärdiga, inte har skulder, att de sköter sina åligganden gentemot myndigheterna, betalar in arbetsgivaravgifter och att de uppfyller Poståkeriets miljö- och kvalitetssystem. Sekos företagsfack ska kontrollera att företagen har kollektivavtal.
– Det är bra att skärpa reglerna så att vi får bort osunda entreprenadföretag. Det har funnit en del problem så det var inte så svårt att övertyga Poståkeriet om att reglerna behövde ses över. Hade jag fått välja hade jag hellre sett att Poståkeriet haft egen personal, men entreprenörerna är bra att ha för att täcka ledigheter med mera.
Johan Lundh tror inte att de nya reglerna kommer att betyda att det blir färre entreprenadföretag som anlitas.
– Däremot förutsätter det lite mer framförhållning och planering. Poståkeriet måste ha mer koll på vilka behov man har på platskontoren, eftersom entreprenadföretagen ska vara granskade och godkända innan de anlitas.
De nya reglerna kommer att tillämpas så snart man anpassat rutinerna. Därefter ska alla företag kontrolleras och nya entreprenörsavtal skrivas.
Poståkeriet har omkring 3.600 anställda.