67 procent av de som börjat sin friårsledighet är kvinnor. Mer än hälften av alla är över 50 år, medan vikarierna är yngre. De som tagit ledigt har oftast jobb inom servicesektorn eller vård och omsorg.