Vid en debatt igår kväll, som Seko ordnat, visade kommunpolitikerna i Östersund enighet och lovade fack och personal att göra vad de kan för att rädda Frösö. Dels av regionalpolitiska skäl, dels för att det ska finnas kvar behandlingshemsplatser i norra Sverige.
I morgon onsdag blir det en träff mellan Östersunds kommun och Statens institutionsstyrelse, SiS.
Seko:s ordförande i Mellannorrland, Kjell Midbjer, som själv arbetar på Frösö, är nöjd med det lokala stödet.
– SiS har fattat beslutet men vi är inte varslade ännu. Det är först om de centrala förhandlingarna bryter samman som det blir ett varsel, säger han.
Central förhandling blir sannolikt i slutet av maj, tror Kjell Midbjer.
Beslutet att lägga ner Frösö LVM-hem togs i början av maj. Om det blir verklighet förlorar 53 personer sina jobb.
Motivet är bland annat att SiS har låg beläggning och måste dra in platser. Facket invänder att det inte är Frösö som går dåligt utan SiS ungdomsvård.
– Vi tar emot klienter som är våldsbenägna och den typen av platser behövs, säger Kjell Midbjer.
Han poängterar att klienterna, de som vårdas på Frösö för bland annat missbruk, inte har något att säga till om.
– En klient ringde mig nyligen och sa att jag är en dålig förhandlare som förhandlar bort hans andra hem.
Seko tror att det verkliga motivet för nedläggningen är att klubben på Frösö är drivande och ställer krav.