Anställningstrygghet, arbetsmiljö, skydd mot inkomstförluster, löner och jämställdhet mellan kvinnor och män är de frågor som facket framförallt ska arbeta med enligt intervjupersonerna.