I oktober fick Seko 30 nya medlemmar. Tidigare har Seko vid Polisen i Skåne fått ett femtiotal nya medlemmar, varav fyra poliser. Även poliser i Stockholm har visat intresse av att byta fack, liksom ST-medlemmar i andra delar av landet.
Seko har hittills sagt nej till det avtalspaket, som övriga organisationer skrev under för ett år sedan.
Seko anser att kompensationen för bland annat den längre arbetstiden är för dålig.
Sista ordet är dock inte sagt. Den 24 oktober återupptogs förhandlingarna med Rikspolisstyrelsen. Fler träffar är inplanerade.