Polisanmälan riktar sig mot beställaren Storstockholms lokaltrafik (SL), entreprenören Connex och Tågia som sköter underhållet. Klubb 119 anser att de brutit mot arbetsmiljölagens bestämmelser om olycksförebyggande arbete och en säker arbetsmiljö.
– De visste att säkerhetsunderhåll inte gjorts men lät ändå vagnarna gå i trafik, säger klubbens ordförande Per Johansson. Han anser att grundorsaken till olyckan är kravet på lönsamhet och säger att det går före kravet på säkerhet för de anställda och resenärerna.
Alla vagnar av samma modell som den brandhärjade gås nu igenom. I samband med det utbröt eld i ytterligare en vagn, nu på depån i Rissne och mitt framför ögonen på Haverikommissionen som undersöker orsaken till bränderna.
Per Johansson kräver att alla vagnar av den aktuella typen tas ur trafik tills brandorsaken är helt klarlagd.
Skyddsombudet stoppade trafiken men det upphävdes av Arbetsmiljöinspektionen, något som klubben överklagat. Man har även vänt sig till bandförsvaret för att kräva uppföljning av en tillsyn de gjorde för några år sedan och som resulterade i flera kritiska påpekanden om saknade brandsläckare, icke fungerande nödtelefoner och skräp i tunnlarna.
Klubben har också krävt att förbundet agerar och man vill ha sanktioner för en politisk strejk.
Janne Rudén, förbundsordförande vill ha ett möte tillsammans med båda Sekoklubbarna i tunnelbanan och gemensamt besluta om hur man ska agera för att komma till rätta med problemen. Rudén vill också ha med sig klubbarna på ett möte med SLs ledning.