Därmed införs en sorts krigsriskersättning för sjöfolk ombord i fartyg som omfattas av avtal inom ramen för IBF. 100 procents lönepåslag utgår varje dag fartyget befinner sig i det utsatta området. Därtill kommer dubbla ersättningar för invaliditet och dödsfall.
Piraterna i Adenviken utanför Somalias kust hotar nu sjötrafiken genom Suezkanalen. Kan inte sjöfarten i Adenviken säkras, kan fartygen tvingas runda Afrika för att få en säker resa mellan Europa och Asien. Det menar facken och arbetsgivarna i den internationella sjöfartsbranschen och kräver krafttag mot piraterna.
Samtidigt som branschen ställer krav på nya åtgärder mot piraternas framfart efterlyser i dag FN:s säkerhetsråd mer internationella militära insatser för att aktivt bekämpa piraterna.
FN:s första prioritet är att garantera mattransporter till Somalias befolkning för att undvika en svältkatastrof.
I dag skyddas den internationella handelssjöfarten genom Adenviken av militära fartyg från en rad länder, som är där tack vare den FN-resolution som antogs i början av juni i år. Den resolutionen upphör den 2 december.
I en ny resolution, som enhälligt antogs idag, uppmanar säkerhetsrådet alla stater med krigsfartyg och militärt flyg i området att med alla medel bekämpa piraterna i området.
Häromdagen krävde också Sveriges redareförening att den svenska regeringen agerar för att säkra sjöfolk och sjöfart i Adenviken.