Det är några frågor om personlig integritet i arbetslivet som Cathrine Lilja Hansson, ordförande i arbetsdomstolen, ska utreda. Hon ska även titta på under vilka förutsättningar som arbetsgivaren ska ha rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. Uppdraget ska vara klart i januari 2008.
Enligt direktivet ska förslaget till ny lagstiftning på området i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare i privat och offentlig sektor.