– Vi ser positivt på mer kontroll. Vi vill ha ordning och reda på arbetsplatserna, så man vet vilka företag som är där, att de sköter sig och att de har kollektivavtal. Ett steg är att alla på en arbetsplats ska kunna legitimera sig. Det kravet finns redan lokalt på vissa byggarbetsplatser, säger Björn-Inge Björnberg som är ombudsman i Seko.
Han jämför bygg- och anläggningsbranschens arbetsplatser med industrin.
– Inom industrin har man en inpasseringskontroll. Man har koll på vilka som finns innanför fabriksgrindarna. Den möjligheten har inte funnits på mer rörliga arbetsplatser. Det har utnyttjats av dem som har mörka avsikter, för svartjobb bland annat.
Frågan om ett nytt register med ID-kortskrav har väckts i samband med de pågående förhandlingarna på väg&banområdet.
– Just nu förhandlar vi om ordningsregler i kollektivavtalet. Vi har ställt oss positiva till mer personkontroll så här långt, genom att man ska kunna identifiera sig. Men vi för inga förhandlingar om något nytt register än.
För att Seko ska gå med på ett nytt personregister kommer man att kräva att det används restriktivt.
– Det krävs koll på vilka som ska ha tillgång till registret, vilka uppgifter som förs in där och att ett sådant register bara används i de syften som är meningen.
Omkring 12.000 medlemmar i Seko kan komma att omfattas av de nya ID-kraven.