Varför skjuter ni upp propositionen om betaltjänster ännu en gång?
– För mig är det en stor och viktig fråga att veta hur organisationen ska se ut. När vi ska presentera förslaget måste jag kunna förklara hur den nya servicen ska se ut. De svaren har vi inte idag.
En proposition om betaltjänsterna har varit aviserad fl era gånger. Har inte de anställda i Svensk Kassaservice väntat länge nog?
– Jo. Jag har stor respekt för att de känner stor oro, det gör alla som jobbar på arbetsplatser under omstrukturering. Posten har vänt sig till regeringen för att slippa ha ansvaret för betaltjänsterna i drygt 200 av landets kommuner.
När kan du ge dem ett besked om deras framtid?
– Det vågar jag inte svara på idag. Regeringen har beslutat upphandla kassatjänsten av Posten 2006 och 2007. Att veta som ska hända med sin arbetsplats år 2008 är få förunnat.
Vilken fråga är det som är så svår att lösa?
– Omfattningen. Jag arbetar med transportpolitiska frågor och Rikstrafiken också. Att göra upphandlingar är alltid svårt och vi har gjort en del dyrköpta erfarenheter genom Rikstrafiken. Vi har råd att göra enstaka mindre misstag, men vi har inte råd göra misstag i en upphandling som rör över 200 kommuner. Vi måste kunna garantera servicen.
Vad har du att säga till kassörerna i Svensk Kassaservice idag?
– Att det är en viktig uppgift de gör. Servicen måste fungera. För dem som besöker svensk Kassaservice är personalen oerhört viktig, de underlättar livet för kunderna.