Man kan också kontrollera om man hör till dem som omfattas av avtalspensionen, genom att söka på sitt personnummer. Webbplatsen heter www.fora.se.