Det är Seko och tjänstemannaförbundet SIF som förhandlar med Relacom och arbetsgivarorganisationen Almega ITA om pensionsrätten.
Vid det senaste förhandlingstillfället konstaterade man att det saknades underlag från arbetsgivaren för att man skulle kunna slutföra förhandlingen.
Nästa förhandlingstillfälle är satt till den 17 december.
Seko och SIF kräver att möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder, som följt med sedan Televerket/Telia-tiden och som Relacom slopat, ska finnas kvar.