I en överenskommelse mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet om infrastrukturen ingår både beslut om de nationella väg- och järnvägssatsningarna och planer för de olika länen. Det handlar om 373,3 miljarder kronor som ska fördelas. 107,7 miljarder kronor satsas på nyinvesteringar i järnvägsnätet och 42,1 miljarder kronor på nyinvesteringar i vägnätet. Alltihopa är en ökning på 9,3 miljarder kronor från tidigare beslut.
   I Stockholms län tidigareläggs byggandet av Mälartunneln. Norra länken, Mälarbanan och Nynäsbanan är fortsatt prioriterade. Länets 8.434 miljoner kronor läggs bland annat på olycksdrabbade riksväg 73 med byggstart nästa år.
   – Nu är det grönt, utbrister Tore Åkerbäck, Sekomedlem och kommunalråd i Nynäshamn. Det finns beredskap för att sätta i gång under 2005.
   I Västerbottens län kommer bygget av Botniabanan att fullföljas och E4:an/E12:an vid Umeå förbättras. Länet får dessutom 536 miljoner kronor till egna satsningar.
   I Skåne län innebär pengarna bland annat att byggandet av dubbelspår genom Hallandsåsen fullföljs. De 3.599 miljoner kronor som går till länet kommer bland annat att satsas på den så kallade Tvärleden som binder samman Halland och Blekinge via Skåne och Kronoberg.