Enligt uppgifter i TV4 ska nyanställda på två utpekade avdelningar ha tvingats genomgå någon form av ritual när de började.
I TV-inslaget påstås att personal har lagt i spännbälte och sedan fått sitt kön rakat.
Enligt den tidigare anstaltschefen Stefan Björk, som nyligen slutat, har han känt till uppgifterna under någon tid men utan att undersöka saken närmare.
Från fackligt håll kom påståendena som en överraskning.
– Vi vet inte vad som har hänt. Vi vet inte om uppgifterna är riktiga eller om det är en skröna, säger Jörgen Palmberg, regional samordnare vid Seko Stockholm.
Det finns heller ingen anmälan om saken från någon i personalgruppen som uppgår till mellan 10 och 20 personer.
Med anledning av uppgifterna hade Seko och anstaltsledningen ett möte under onsdagen där uppgifterna diskuterades. Där enades man om att tillsätta en utredningsgrupp.