Seko har stämt företaget till Arbetsdomstolen, och yrkar på skadestånd. Enligt Seko saknades laglig
grund för avskedet, därför stämde förbundet Skanska till AD i slutet av 2014.

Det var i september 2013 som det framkom misstankar om att krossmaskinisten tankat diesel till sin privata bil på arbetsgivarens område. Det ingick i hans arbetsuppgifter att tanka de maskiner han arbetade med.
En underentreprenör anmälde den misstänkte till arbetsledningen som i sin tur ”spionerade” på maskinisten.

En av cheferna tyckte sig se att mannen tankade sin bil, kallade honom till ett möte där han fick besked om att han måste sluta omedelbart.

Saken polisanmäldes men förundersökningen lades ner i brist på bevis.Skanska ansåg dock att man hade bevis genom olika iakttagelser på plats. Uppgifter som Seko anser inte håller för ett avsked.

Under förhandlingen i Arbetsdomstolen den 20 februari höll underentreprenören och platschefen fast vid sina versioner av vad de tycker sig ha sett. Sekos medlem vidhöll att han inte stulit diesel.
Under förhandlingen kom Skanska med en del, för Seko och LO-TCO Rättsskydd nya, uppgifter om händelseförloppet.

Det handlade bland annat om hur nära entreprenören var när han gjorde sina iakttagelser. Enligt de nya uppgifterna var han bara ett fåtal meter ifrån. Först sades det att det handlade om ett 40- tal meter.
Dom faller den 22 april.