Det sade regeringens samordningsminister Pär Nuder i sitt anförande på socialdemokraternas extrakongress i folkets hus i Stockholm, och fortsatte:
– Den nationellt ägda kraften, och för den delen även de nationellt ägda skogarna, dessa oerhörda tillgångar, skall självklart användas på ett sätt som bäst gagnar Sverige som nation. Vattenfall borde – på kommersiella grunder och utan att det kommer i konflikt med EU:s konkurrensregler – kunna erbjuda industrikunder Europas lägsta energipriser och vara marknadsledande i kundvänlighet mot hushållskunderna.
Pär Nuder lovade att regeringen på ett tydligare sätt skulle styra de statliga bolagen.
– Eller ta de statliga bolagen – en nätt portfölj som omsätter ett värde av 300 miljarder kronor. Visst kan och bör vi använda även dessa verktyg – bolag som i de flesta fall har bildats för att nå just politiska mål.