– Jag uttrycker dessutom den speciella förhoppningen och förväntningen, vilket jag har gjort flera gånger förut, att det återigen ska gå att köpa frimärken överallt där det finns ett postemblem.
Statens krav som ägare är, enligt Leif Pagrotsky, att Posten ska vara ett modernt och kundanpassat företag som är en bra arbetsplats och som fortsätter att vara bäst i hela världen på att bära ut brev över natten och som klarar av att förnya sig och förändra sina former i takt med de tekniska förändringarna i sin omgivning och som gör det på ett sådant sätt att det inte ska behöva ta mer skattemedel från andra angelägna ändamål i större utsträckning än i dag”.
– Min bedömning är att det finns en mängd fördelar med det nya servicenätet. Tillgängligheten i tid och rum har avsevärt förbättrats. Det finns dock vissa barnsjukdomar och omställningsproblem.

anita.fors@seko.se”