Etableringsjobben ska vara en kombination av arbete och utbildning, med en ersättning som ska motsvara en lägstalön i kollektivavtalet på området.

Enligt dagens överenskommelse ska arbetsgivarens lönekostnad uppgå till 8 400 kronor i månaden och staten bidrar med en individersättning på upp till 9 870 kronor i månaden, sammanlagt 18 270 kronor.

Det var i början av december som arbetsmarknadens parter presenterade ett förslag till en ny anställningsform, kallad etableringsjobb, för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete. Nu har frågan alltså förhandlats med regeringen och man är överens om de stora dragen.

Men Seko, som förhöll sig avvaktande i höstas, är ännu inte helt övertygade.

– Det är bra att de kommit så här långt och fått de stora bitarna på plats. Men det har inte kommit fram något nytt som fått oss att ompröva vår uppfattning, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Ni fortsätter alltså att avvakta?

– Ja, det är några mindre pusselbitar som ännu inte är på plats.

Som vad då?

– Det handlar dels om vilka delar av ersättningen som ska vara sjukförsäkrings- och a-kassegrundande, men också vissa arbetsrättsliga delar. Men vi hoppas att alla pusselbitar ska vara på plats så småningom och då kan vi ta ställning.

De parter som ställer sig bakom uppgörelsen är däremot nöjda.

– Det är bra att vi parter tillsammans med regeringen har kommit fram till hur vi ska se till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer in i jobb samtidigt som vi kan råda bot på den arbetskraftsbrist som råder inte minst inom många LO-yrken, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin, i en kommentar.

Hon är särskilt nöjd med kombinationen av jobb och utbildning och att de som deltar i insatsen ska kunna få en tillsvidareanställning på samma arbetsplats inom två år. Som ett led i det byggs yrkesvux ut för branscher som deltar.

– På det här sättet ger vi möjlighet till de som deltar i insatsen att få en skälig försörjning samtidigt som det finns goda förhoppningar till ett fast jobb på samma arbetsplats.

Även på arbetsgivarsidan är det positiva tongångar.

– Framgångsfaktorn för den här nya anställningsformen är att systemet gör det enkelt för arbetsgivaren att anställa, att onödig byråkrati har slopats, att kostnaden för att anställa är attraktiv samt att externa aktörer släpps in för att matcha arbetsgivare och arbetstagare. Därför tror vi att etableringsjobben kommer bli framgångsrik, säger till exempel Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega.

Ambitionen är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019. Arbetsmarknadens parter och regeringen avser att gemensamt arbeta för att satsningen, fullt utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer, enligt ett pressmeddelande från regeringen. 

Etableringsjobb:

 

  • är en visstidsanställning i längst två år.
  • gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna och för personer som är långtidsarbetslösa
  • är en kombination av jobb och reguljär utbildning.
  • ger en inkomst i nivå med lägstalön i kollektivavtalen.
  • går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 400 kr/mån. Staten skjuter sedan till 9.870 kr/mån, direkt till den anställde.