– Vi har 117 platser på häktet men i tisdags hade vi 141 inskrivna. Med så stor överbeläggningen sätts säkerheten både för personal och intagna ur spel, säger Mikael Håkansson.
Med stöd av arbetsmiljölagen har han därför vänt sig till arbetsmiljöinspektionen och begärt ett ingripande.
Det är inte bara i cellerna som man har dubbelbeläggning utan personalen har även tvingas placera intagna i utrymmen för advokater och i besöksrum.
– Det gör att intagna inte kan ta emot besök som dom har rätt till eftersom besöksrummen är belagda, säger Mikael Håkansson.
Trängseln sliter både på personal och intagna och det har förekommit flera våldsincidenter den senaste veckan.
Om två veckor ska arbetsmiljöinspektionen besöka häktet för att undersöka situationen.