Ove Allansson får priset för att han med osviklig glöd och energi driver kampen för varje människas grundläggande rättigheter. Ur motiveringen saxar vi:
”Ove Allansson har i en lång rad romaner, noveller och dikter belyst ett Sverige till vardags. Han har smält samman arbete, drömmar, kärlek, sorg och vrede med nuets lust och glädje. Hans berättelse ställer grundläggande existentiella och politiska frågor. Ove Allansson är sjöfolkets skildrare och i sin strävan att förbättra deras villkor riktar han ständigt ljuset mot orättvisorna ombord, han nagelfar klassamhället och avslöjar maktstrukturer.”
Vid prisutdelningen deltar bland andra Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson och Sjöfolksförbundets siste ordförande Anders Lindström.
Stig Sjödinpriset, som uppmärksammar arbetarlitteratur, delas i år ut för 12:e gången. Priset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden Kommunal, Metall och Skogs- och Träfacket.
Bland tidigare pristagare märks bland andra Mikael Wiehe, Aino Trosell, Sara Lidman och Göran Greider.
Stig Sjödin själv var en bruksarbetare från Sandviken som blev poet och författare. Från 1948 till 1972 arbetade han som journalist på fackförbundstidningen Skogsindustriarbetaren, Sia, som i våras gick upp i Dagens Arbete. Han är kanske mest känd för sin diktsamling ”Sotfragment” som kom ut 1949.