Konsumentverket slår i rapporten fast att konsumenterna fortfarande befinner sig i underläge på såväl tele- som elmarknaden och att lagstiftningen släpar efter.
– På elmarknaden har förbättringar skett sedan vi gjorde en genomlysning för två år sedan, men på telesidan är situationen i långa stycken bedrövlig. Det är alldeles för lätt att bli teleoperatör idag och lagstiftningen är otillräcklig säger Karin Lindell som är generaldirektör på Konsumentverket i en kommentar.
Dåliga avtalsvillkor, okunniga eller otillgängliga kundtjänster och brister i reklamationshanteringen är saker som är svåra att få ordning på när teleområdet helt saknar en branschorganisation, konstaterar verket. De kräver dessutom lagstadgad rätt till valfria kreditgränser och att teleoperatörerna måste vara med och stoppa nya former av telebedrägerier.
På elmarknaden är det fortfarande svårt att jämföra bolagen, men Konsumentverket menar att de kundombudsmän som vissa bolag inrättat inger förhoppningar.