Enligt rapporten från Brå utsattes 23 procent av de anställda hot, 9 procent för trakasserier och 6 procent för våld.