Det visar ett underlag som Seko Infranord tagit fram till VTI, väg- och transportforskningsinstitutet.

– Infranord hyr in cirka 1 000 individer under ett år, vilket är 15–20 procent av all personal. Det varierar mellan projekt och säsong, säger Håkan Englund, vice ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord.

Läs mer: Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Siffrorna från Infranord är han säker på. När det gäller de två största konkurrenterna, VR Track och Strukton har han gjort beräkningar som tyder på att deras inhyrning av personal ligger på 34 respektive 52 procent.

– När man i folkmun talar om underentreprenörer så betyder det till 99 procent bemanning i järnvägsbranschen. Det rör sig om ett par hundra företag som inte har någon egen verksamhet. Istället hyr de ut en individ och hans utrustning till de stora bolagen, säger Håkan Englund.

Utöver bemanning så förekommer så kallad avgränsad entreprenad i branschen och det innebär att ett företag utför hela arbetet i egen regi.

De tre stora företagen Infranord, Strukton och VR-track har majoriteten av underhållskontrakten med Trafikverket, men klarar inte jobbet med egen personal. Av totalt 3 600 tekniker i branschen är 1 800 anställda på små och medelstora bolag.

Infranord har minskat sin personal kraftigt under senare år. När företaget bildades 2010 var det cirka 3 600 anställda varav 2 500 tekniker. Förra året var det nere i 1 100.

Enligt Håkan Englund är orsaken privatiseringen och nuvarande upphandlingsmodell.

– Korta kontrakt, 5 + 2 år är vanligt, och låga anbud innebär en press nedåt på löner och villkor. Det blir billigare för företagen att hyra in personal med låga löner än att anställa.

Av samtliga (3 600 medlemmar) som jobbar i branschen är, enligt Sekos bedömning, 25 procent anställda på allmän visstid. I små och medelstora företag är andelen 50 procent. Bland de inhyrda har upp emot 80 procent allmän visstidsanställning, varav många är sms-anställda. Det vill säga de får ett sms om att det finns ett arbete, utan några garantier.

Seko på Infranord försöker hålla koll på de företag som hyr ut personal. Det finns en så kallad § 38-lista enligt medbestämmandelagen. De företag som finns på listan är godkända av Seko och har exempelvis kollektivavtal.

Men, enligt Håkan Englund, nns det inga garantier att avtalen följs.

– Vi har sett att en övervägande majoritet av de inhyrda förlorar tusentals kronor i utebliven lön och ersättningar.

Vid bemanning så har det inhyrande företaget arbetsmiljöansvar och arbetsleder personalen, men det är det uthyrande företaget som är arbetsgivare och ska stå för löner och ersättningar.