Den genomförandegrupp som arbetat under ledning av försvarsdepartementet har tagit fram en lista på projekt som ska avbrytas eller där verksamheten ska reduceras.
Vid Karlskronavarvet har det funnit en oro för att något av de projekt man arbetat med skulle vara med på listan.
Men enligt Sekoklubbens ordförande Erik Karlsson är man nu försiktigt optimistisk då inget av varvets projekt var med.
– Vi arbetar med att ta fram en ny u-båt, A 26, och den var inte med. Samma sak gäller bestyckningen av Visbykorvetten som vi arbetar med, säger han.
Även Kockums informationschef Kjell Göthe är optimistisk.
– Det viktiga är att vårt u-båtsprojekt rullar på och att förkonstruktionen går vidare. Samma sak gäller uppgraderingen av Visby-systemet som betyder mycket för sysselsättningen vid varvet framöver, säger han.