Olyckan skedde på Jernhusens depåområde på järnvägsspåret vid Euromaints lokverkstad, i samband med ett underhållsarbete på en port.

Polisens presstalesperson uppgav vid olyckstillfället att personen fick 16 000 volt genom kroppen.

Enligt skadeanmälan till Arbetsmiljöverket körde en anställd upp en saxlift under en kontaktledning, varpå en ljusbåge uppstod då han kom för nära ledningen.

Mannen brännskadades på skuldran men lyckades köra ner liften till marken. Enligt hans arbetsgivare Portspecialisten Örebro har han varit sjukskriven sedan olyckan den 14 augusti och ska inom kort börja arbete igen.

Inspektion har genomförts

Utredning av händelsen pågår vid Jernhusen, polis och Arbetsmiljöverket.

”Vi utreder omständigheterna varför personen var på platsen och befinner oss just nu i en faktainsamlingsfas”, skriver Cecilia Granath, chef företagskommunikation vid Jernhusen, i ett mejlsvar.

En första inspektion har genomförts på arbetsplatsområdet av Arbetsmiljöverket. På plats för att svara på frågor var Euromaint och Jernhusen, som äger Euromaints lokaler, förvaltar spår och kontaktledningar.

Få detaljer om olyckan

Portspecialisten är en entreprenör som servar, monterar och säljer bland annat industriportar. Jernhusen har ramavtal med entreprenören.

– Nu går vi in i en analysfas och ska överväga om vi ska ha åsikter till en eller flera arbetsgivare om inspektionsmeddelande. Men där är vi inte än, säger Johan Nordström, inspektör vid Arbetsmiljöverket.

Han kan inte svara på om företaget och den anställde har rätt befogenheter eller kompetens att arbete i spårområde.

– Det är detaljer som jag inte kan gå in på. Det råder förundersökningssekretess som jag måste förhålla mig till. Tyvärr kan jag inte ge så mycket information, för det kan eventuellt påverka utredningen, säger Johan Nordström.