– Problemet är att Posten missat att ta reda på vilka trafikregler som gäller för trehjuliga EU-mopeder innan de köpte in dem.
Det säger Claes Söderling som är huvudskyddsombud för brevbärarna i Göteborg, där man kört de nya EU-mopparna sedan början av året.
De nya postmopederna kör inte fortare än 25 km i timmen och eftersom de inte får köras på cykelbanor måste de skyltas för att varna andra trafikanter. En regel som infördes i november 2004.

– Cheferna är medvetna om kravet på skyltning, men vi har fortfarande inte fått några skyltar. Istället säger de att det finns en skaderisk om man monterar skyltarna enligt Vägverkets regler, säger Claes Söderling.
Thore Andersson är brevbärare och skyddsombud i Majorna i Göteborg. Han kör själv en av de oskyltade mopederna.
– Posten har sökt dispens för att vi ska få lov att köra på cykelbanor istället för på gatan, men på mitt brevbärarkontor fick vi nästan inga dispenser.

– Det är otäckt när man hör bilar som närmar sig i full fart. Man vet ju inte om de hinner stanna, när de fattar hur långsamt jag kör.
Thore kör enbart på 50-skyltade gator, men i ytterområdena tvingas postmopederna ut på 70-vägar när de inte får dispens för att köra på cykelbanor.
Bara i Göteborg finns 135 trehjuliga EU-mopeder hos Posten. Kommunen har varit restriktiv med att ge dispenser.