– Han har brännblåsor och en kraftig rodnad i ansiktet där asfalten träffade men synen är intakt, säger Rolf Brorsson, ordförande för halländska entreprenadsektionen inom Seko.
   Olyckan inträffade på Skanska asfaltverk i Sperlingsholm utanför Halmstad. Mannen utförde servicearbete på asfaltverket och skulle byta ett filter. Av okänd anledning hade ett övertryck skapats i filterbehållaren och kokande asfalt sprutade ut och täckte mannens vänstra ansiktshalva.
   Mannens arbetskamrater lyckades snabbt få in honom i en dusch för att kyla ned asfalten.
   – Det var tur i oturen, både att han hade arbetskamrater på plats som visste vad de skulle göra och att den fanns en nöddusch, annars hade det kunnat bli ännu värre, säger Rolf Brorsson.
   Mannen fördes sedan till sjukhus där man lyckades få bort asfalten efter att den stelnat.
   En internutredning pågår nu om hur olyckan kunde ske trots att maskinen var avstängd.