De aktuella sträckorna är Malmö-Göteborg och Malmö-Alvesta. Skånetrafiken, Hallandstrafiken och Västtrafik har fått gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågen mellan Malmö och Göteborg. Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg har fått gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågen mellan Malmö och Alvesta.
Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, jublar. Ansökningarna lämnades in redan i mars 2005 efter att de sydsvenska länstrafikbolagen hade skissat på ett gemensamt linjenät över länstrafikgränserna med ett gemensamt prissystem och utökad trafik.

På statliga SJ blev företagsledningen helt tagna på sängen av regeringsbeslutet.
SJ:s styrelseordförande, förre moderatledaren Ulf Adelsohn är mäkta irriterad:
– Vi hade ingen aning om att beslutet skulle komma. Det pågår redan liknande prov i Norrland som inte har utvärderats. Vi utgick från att regeringen inte skulle föregripa den utredning man just tillsatt.
SJ:s största invändning är att regeringen nu öppnar för att konkurrensen på spåren inte kommer att ske på lika villkor.
– De lokala trafikhuvudmännen har alla sina fordonsinvesteringar betalda och dessutom är driften till 50-60 procent också bekostad av lokala skattemedel. Ska vi köra trafik sida vid sida och SJ ska bekosta sin trafik till 100 procent – då blir det konsekvenser.
SJ menar att effekten av denna ”finansiella dopning” beslutet innebär en risk för att X2000-tågen kan försvinna på Västkustbanan. Trots att det nu satsas 20 miljarder på att bygga om Västkustbanan för snabbtågstrafik, är det risk att den tas över av långsam regionaltrafik.
– Frågan är nu hur vi ska göra med våra långsiktiga investeringsplaner. Kan vi gå in för att bygga ut snabbtågstrafiken, som resten av Europa? Och är det realistiskt att, som vi planerat, bygga ett mellanting mellan snabbtåg och dubbeldäckare för Mälardalen? För hur ska regeringen kunna förklara att det som är tillåtet i Västra Götaland inte är det i Östergötland?, dundrar Ulf Adelsohn.
Regeringens tillstånd för länstrafikbolagen villkoras med att såväl trafiken som informations-, boknings- och biljettsystem måste samordnas. Trafikhuvudmännen måste också ta fram en strategisk trafikförsörjningsplan.
Försöket ska starta 2009 och pågå till och med år 2016, men kan avbrytas i förtid av regeringen om den interregionala tågtrafiken försämras eller om villkoren inte uppfylls.