Seko och Kriminalvårdsstyrelsen har under hösten utrett om frågan om kriminalvårdares arbetstider. De har gemensamt kommit fram till att i princip inga förändringar behövs för att följa EG-direktivet.