– Hade vi inte tappat så många medlemmar som vi gjort och dessutom tvingats anställa fler för att klara hanteringen av den förhöjda avgiften till staten, så hade vi kunnat sänka avgiften med 7 kronor, säger Melker Ödebrink som är kassaföreståndare för Sekos a-kassa.
Första halvåret i år tappade Sekos a-kassa drygt 8.000 medlemmar. Hur stor avgiften till a-kassan blir nästa år är ännu osäkert eftersom regeringen aviserat fler förändringar i avgiftssystemet. Flera andra a-kassor har tvingats höja avgiften på grund av att de tappat medlemmar.