Överstelöjtnanten var tjänstledig från försvaret i drygt tre år, från juni 2003 till augusti 2006, för att arbeta som specialattaché vid Sveriges ambassad i Bryssel.
Han var då anställd av regeringen och fick sin lön därifrån. Men när anställningen vid ambassaden upphörde den 31 augusti 2006 uppmärksammades det att officeren under hela tiden haft lön både från regeringen och från försvarsmakten.
I sin självdeklaration till skattemyndigheten uppgav officeren att den dubbla lönen kunde vara felaktig men till sin arbetsgivare hörde han inte av sig om den dubbla lönen.
Försvarsmakten personalansvarsnämnd har nu beslutat att lämna över ärendet till åklagare.